Prírodné elementy v joge

Aktualizace: bře 16


Zmysel jogy je harmonizovať všetky aspekty, alebo aj vrstvy ľudskej bytosti, a dostať ich existenciu do plného vedomia.
O spomínaných vrstvách sa dočítaš viac tu. Patrí tu fyzické telo, emócie a myseľ a vnútorná Inteligencia ľudského organizmu ako súčasti jemnohmotného (subtle) tela. Samozrejme medzi tieto "telá" zaraďujeme aj náš vnútorný Život, našu Dušu.
Ajurvéda a joga


Podľa ajurvédy je všetko živé zložené z piatich základných elementov - bhutas. Sú nimi zem, voda, oheň, vzduch a éter.Život v rastlinách a živočíchoch je zložený z rôznych kombinácií týchto piatich prvkov. Kombinácie prvkov poskytujú každej látke jedinečnú kvalitu (tatwa) - je ich 20, respektíve 10 plus ich protiklady (ťažké a ľahké, studené a horúce, mokré a suché, tupé a ostré, hladké a drsné, husté a tečúce, jemné a tvrdé, statické a pohyblivé, hrubé a jemné, svetlé a tmavé)Elementy sa spájajú do troch základných energií, dóš - Vata, Pitta a Kapha. Tieto energie sú prítomné v každej bunke nášho tela a riadia fyziologické a psychické procesy.Vata je energia akcie a pohybu - je zložená z éteru a vzduchu. Pitta je energia premeny a je zložená z ohňa a vody. Kapha je energia stavby a výživy - skladá sa najmä z vody a zeme.

Pri prechádzaní životom podiel každej z troch dóš neustále kolíše podľa nášho prostredia, stravy, ročných období, podnebia, vášnášho veku a mnohých ďalších faktorov. Keď sa dóša pohybuje medzi jej prebytkom alebo nedostatkom, môže ovplyvniť naše zdravie, energie a celkovú náladu.


Každá osoba má jedinečný vzorec (Prakriti) troch dóš - jeden je zvyčajne primárny, druhý sekundárny a tretí menej výrazný. Keď sú naše dóše v rovnováhe podľa našej konštitúcie, sme zdraví. Keď dóše vypadnú z rovnováhy, sme v stave nepohody. Jóga hrá dôležitú úlohu pri vyrovnávaní našich dóš.

- Heidi Mair

Prejavy dóše kolíšu podľa cyklov našich dní alebo aj ročných období. Neskorá zima (skorá jar) prináša nový život, ktorý nás má vyživovať a dominuje v ňom energia Kapha. V lete dominuje energia Pitty. Jeseň (skorá zima) je ľahká a suchá a dominuje v ňom Vata. Naše životné fázy sa riadia rovnakým vzorom - v našej mladosti prevláda energia Kaphy, Pitta sa stáva dominantnejšou v najlepších rokoch života a s pribúdajúcim vekom sa zvyšuje energia Vaty.

V rámci dňa je to veľmi podobné ako so samotným cyklom života. Od 6:00 do 10:00 dominuje Kapha, kedy sa len rozbiehame. Najproduktívnejším časom je čas od 10:00 do 14:00. Pokojná a uzemňujúca fáza nastupuje od 14:00 do 18:00. Od 18:00 do 22:00 zase nastupuje Kapha, dostávame ako sa povie druhý dych, Pitta prichádza od 22:00 do 02:00. Vata dominuje opäť v čase od 02:00 do 06:00.


Často som počula vyjadrenia typu: "Joga nie je pre mňa, ja som príliš dynamická." alebo naopak "Beh nie je pre mňa, ja potrebujem pokoj." Často sa mýlime o tom, čo potrebujeme. V tomto zmysle bol môj najväčší omyl moja domnienka o tom, čo potrebujem vo svojom vzťahu. Myslela som, že potrebujem niekoho dominujúceho, pritom som potrebovala úplný opak - niekoho uzemňujúceho. Mala som v sebe veľa ohňa a do života mi prišlo veľa zeme. Niekto by povedal, že oheň zem spáli a zem oheň udusí. Keď sú ale oba v rovnováhe, oheň zem zahrieva a oživuje a zem oheň uzemňuje a dáva mu formu. Je pravda, že čím dlhšie sme spolu, tým viac prechádzame z našich extrémov k stredu a hľadáme tú vytúženú rovnováhu. Rovnováha ale nie je konečná, keď ju aj dosiahneme. Pracujeme na nej každý deň. Mnohých z nás priťahuje to, čo pre nás nemusí byť dobré - ak chceme dosiahnuť rovnováhu, sú do určitej miery potrebné práve protiklady.


Zem (Prithvi)

Zem (prithvi) má na starosti tvar a štruktúru rastlín a živočíchov. Tento prvok sa v našom tele vzťahuje na naše spojenie so Zemou, miestom, odkiaľ sú všetky prvky, ktoré tvoria naše telá. Do našej jogovej praxe môžeme vniesť viac zeme zameraním sa na uzemnenie, budovaním pevnej základne a spojenie sa so zemou. Často sa nám v živote stane, že sa necháme doslova uniesť myšlienkami preč a potrebujeme sa jednoducho vrátiť "späť na zem". Akože. Ítí volá domú. Potrebujeme sa jednoducho vrátiť nohami na zem, aby sme sa cítili uzemnení a v bezpečí.

K uzemoňovaniu počas jogy dochádza napríklad pri balančných pozíciach.Voda (Apah, Jala)

Voda (aap) riadi schopnosť meniť tvar bez straty celistvosti. V našom tele označujeme za vodu všetko, čo preteká našimi žilami. Byť zdravým môžeme byť len vtedy, keď voda preteká našim telom, keď nestagnuje. Nie je náhoda, že voda je elementom druhej čakry, ktorým zodpovedajú pohlavné orgány, na základe ktorých vzniká nový život.

Na zlepšenie toku tohoto prvku v našom tele je vhodná vinyása, alebo aj plynulé prechody z jednej asány na druhú.
Oheň (Agni)

Oheň (agni) riadi premenu a transformáciu. Prvok ohňa je v našom tele vnútorným teplom, energiou a vôľou. Tak ako má silu tvoriť má silu aj ničiť, ale to by sa dalo povedať o každom prvku, ktorého je prebytok.

V cvičení jogy posilujeme oheň v pozíciách v stoji, v silových asánach a vo vinyásach.


Vzduch (Vayu)

Vzduch dáva smer všetkému pohybu a zmene. Vzduch je v našom tele priamo samotným dychom, alebo aj priestorom v našom tele. Dych je základom celej jogy, pretože bez dychu neexistuje joga (ani samotný život). Vzduch je to, čo prenáša vitálnu energiu alebo pránu (v čínskej filozofii čchi) po celom našom tele a vlastne celom vesmíre. Je to podstata celého života a dá sa na ňu zamerať v jogovej praxi doslovným vnášaním priestoru alebo vzduchu do tela pranajámovými cvičeniami alebo niektorými pozíciami, ktoré majú za úlohy vytvoriť v tele väčší priestor. Tento fakt často na joge spomínam. Keď sa nad tým zamyslíme, tak každá pozícia, ktorá pouvoľňuje kĺby, stavce alebo ponaťahuje svaly, zároveň napomáha vo vytváraní priestoru, keďže naše telo potom nie je také stuhnuté.Éter (Akáša)

Éter slúži ako médium, v ktorom sa môžu objaviť ďalšie prvky. Tento prvok je asi najkomplikovanjší. Niektorí ho opisujú ako médium, ktoré má vyplniť celý priestor. V rámci jogy často omieľame pojem vedomie - postupne chceme cvičením dosiahnuť prehĺbenie vedomia, vedomia nášho Života (Duše, Puruše), našich emócii a myšlienok, našich skutočných pohnútok.

V kontexte fyzickej časti jogy (samotného cvičenia pozícii - asán) môžeme vniesť éterový prvok do nášho tela zameranou pozornosťou na naše telo napríklad vo výdržových pozíciach.Všetci sme zložení z jedinečnej kombinácie troch síl - vata, pitta a kapha. Ak Ti angličtina nerobí problém, sprav si test a zisti, ako to je u Teba. Väčšina ľudí má zvyčajne dominantnú jednu alebo dve dóše, pričom táto kombinácia je určená v okamihu počatia a je súčasťou našeho Prakriti - našou prirodzenosťou, povahou.


Teraz prichádza môj obľúbený citát, modlitba, snáď aj životné motto.Bože, daj mi pokojnú myseľ, aby som prijal veci, ktoré zmeniť nemôžem. Daj mi silu, aby som zmenil veci, ktoré zmeniť môžem.

A daj mi múdrosť, aby som rozlíšil jedno od druhého.

- Reinhold NiebuhrJe pravda, že s prirodzenosťou sa nebojuje. Prirodzenosť sa akceptuje. V tomto bode si ale väčšina z nás myslíme, že akceptácia je vo všetkých prípadoch konečný produkt. Akceptácia je konečný produkt v oblasti, v ktorých nevieme nič zmeniť. Nedokážeme prirodzene zmeniť svoje pohlavie alebo rasu. Môžeme ale zmeniť naše presvedčenia, svoje prežívanie, svoje názory, svoje správanie a predovšetkým svoje rozhodnutia. Nás ľudí nedefinuje naša povaha, ale naše rozhodnutia, ktoré majú silu časom meniť aj našu samotnú povahu. Sama na sebe som zistila, že to tak je. Kedysi dávnejšie som si uvedomila, že som dosť arogantný človek. Mohla som sa s tým zmieriť a byť arogantná aj naďalej - zmier sa s tým, proste som taká! Takto som to ale nechcela, preto som sa sústredila na momenty, v ktorých mám príležitosti sa zachovať inak. Podarilo sa. Netvrdím, že mi občas neostali nutkania zachovať sa arogantne alebo že niekedy nezíjdem z cesty. Vždy je to o ale väčšine.

Moja výška, ktorú často spomínam je presne tá oblasť, v ktorej je akceptácia konečný produkt. No jo - vyššia už nebudem. Naučím sa s tým žiť! S pojmamy prakriti a Puruša sa môžeš v joge stretnúť celkom často a často ich používam aj ja. Keby som to mala popísať veľmi zjednodušene, Puruša je náš Život, naša Duša, naše Vedomie. Prakriti je úplne všetko okolo toho. Sú to naše emócie, myšlienky, naša povaha, naše telo, naše ego, celé naše podvedomie, jednoducho všetko čo má charakter zmeny a plynutia. Takže kým naša Puruša ostáva nemenná a stála, naše Prakriti sa neustále mení. Smutné je, že drvivá väčšina nás ľudí vníma svoje Prakriti ako Seba, ako svoju Identitu, čo je dôvod, prečo často aj trpíme.

Zmyslom jogy je vlastne uvedomiť si tento fakt, nestotožňovať sa so svojim prakriti (nevnímať naše myšlienky, emócie, naše telo, naše úspechy, našu povahu ako niečo, čo nás definuje) ale so svojou Purušou a teda rozhodovať sa pre veci vedome.


Ako je to teda s elementami a dóšami? Príde mi krásne chápať život ako skladbu elementov a hľadanie rovnováhy medzi nimi. Ale podobne ako mnoho guruov či psychológov, aj ja som veľmi povzbudená do aktívneho zasahovania do vlastného života. Nie sme vo všetkom len pozorovatelia našich životov, môžeme sa na ich tvorbe aktívne podieľať. Ja mám v sebe aktuálne množstvo vaty. Mať v sebe množstvo nápadov, byť energický, hravý, priateľský je fajn, ale platí, že aj veľa dobrého škodí. Aj v tomto potrebujem nájsť rovnováhu, pretože v mojom prípade sa mi často stáva, že mám množstvo nápadov, pustím sa potom do 10 projektov a 10 z nich ostane nedokončených. Množstvo energie, nápadov a myšlienok ma často privádza k úzkosti, čo nie je ani príjemné a ani žiadúce. Chýba mi rutina a disciplína, ako je to u pitty a chýba mi aj pokoj a stabilita, ako to je u kaphy. Mohla by som si vybrať akceptáciu ako konečný produkt a označiť sa za kreatívneho človeka, ktorý je vždy "kam vítr tam plášť", ktorý je síce vynaliezavý a inšpirujúci ale aj neštrukturovaný, prchký a impulzívny. Ďakujem - neprosím.


Množstvo z tohto textu bolo preloženého zo zahraničných stránok od autorov, ktorí pracujú priamo s ajurvédou.


https://www.5elementsyoga.com/about-yoga-the-elements

https://seattleyoganews.com/energetics-and-yoga-ayurveda-balance-energy/

https://www.yogajournal.com/lifestyle/intro-ayurveda