Energie: Čakry a kus kresťanstva (upravené)

Aktualizace: bře 18


Neviem ako Ty, ale ja som bývala alergická na slovo "energia". Akonáhle mi nekto povedal toto slovo, predstavila som si ľudí fanaticky objímajúcich stromy, hystericky plačúcich v snahe uvoľniť svoje potlačené emócie, ezoterikov, new age, Tajomstvo, lesné víly a ďalšie záležitosti, s ktorými som nechcela mať absolútne nič spoločné.

Časom mi ale došlo, že odmietanie konceptu energie ako takého je odmietanie základných fyzikálnych zákonov. Došlo mi, že to chce len iné podanie a pojem "energia" sa môže zmeniť na najlepšieho priateľa fyzického tela, ktorého existenciu poprieť nemôžeme.


Práca s takýmto konceptom má ale v našej kultúre malý háčik - kresťanstvo. Pred nedávnom som ešte na dotaz "Ale veď aj Ty si kresťanka, takže Tvoje cvičenie jogy musí byť v súlade s kresťanským učením." odpovedala "Áno, cvičím a precvičujem výlučne západne chápanú jogu." Dnes sa ale za kresťana už vydávať nemôžem, pretože som pomaly a postupne so všetkou ohľaduplnosťou, opatrnosťou a rešpektom voči náboženstvám prešla na úplne inú životnú filozofiu a z kresťanstva mi ostal "len" Boh.

Kúsok slova ku slovenskému kresťanstvu


Slovensko je zväčša kresťanské, preto sa vyjadrím v krátkosti na túto tému.

Ako kresťan som stále počúvala o duši. O tom, že hmotný svet nie je tak podstatný ako nehmotný, že život je dar od Boha, že nám vdýchol dušu a po smrti (ak budeme plniť Božie prikázania) môžeme vstúpiť do kráľovstva nebeského, v ktorom sa stretneme s najbližšími, ktorí sa už pominuli. To je krásna myšlienka. Drží nás nad vodou by som povedala.

Koncept duše ako energie sa od kresťanského konceptu skoro absolútne nelíši. Tu by sme to mohli uzavrieť vetou "Všetky náboženstvá vedú k Bohu." ... ale nedá sa to. Napríklad budhisti nemajú problém s kresťanským učením a rešpektujú výber každého človeka a chápu ho doslova tak - ako výber, na ktorý majú právo. Naopak zo strany kresťanov vnímam obrovský boj proti východným náboženstvám. Trochu si to zažívam na vlastnej koži (a to naozaj nevyznávam nijaké východné náboženstvo) ako súčasť rozsiahlej katolíckej rodiny. Nie je to jednoduché.

Keď bola spísaná petícia zo strany učiteľov jogy na Slovensku v snahe vyžiadať si verejné ospravedlnenie pána ministra po jeho vyhláseniach o joge, nepodpísala som sa, a urobila by som tak znova. Každý by mal pracovať s princípmi toho, čomu verí a mne sa páči jogínsky koncept akceptácie a rešpektovania a taktiež toho, že my sami si tvoríme náš vnútorný svet. Pán minister by nás teda svojim výstupom nemal rozhodiť. Petícia bola úplným opakom tohoto učenia, čo ma mrzelo. Nikto v tom spore neostal otvorený možnosti, že opačná strana vlastne naozaj môže mať pravdu, a teda nikto sa nesprával s rešpektom k pravde toho druhého. V kresťanskom učení sa hovorí: "Kto do Teba kameňom, Ty do neho chlebom." a to čo sa dialo z oboch strán bola snaha o ukameňovanie. Takže za akými princípami to vlastne stojíme? Ja viem, za čím stojím ja - kresťanského Boha absolútne neodmietam, pretože ho vnímam totožne s Tým, ktorého mám aj teraz. Toto mi ale u kresťanov neprejde - už som sa o to pokúšala.

... nemôžem teda hneď tento blog uzavrieť tým, že aj ako kresťan môžeš naplno prijať myšlienku energie, pretože Ti je v tom bránené a ja to chápem. Idem teda v blogu pokračovať a pokúsim sa vysvetliť koncept jogínskeho chápania energie tak, aby bol uchopiteľný našou kultúrou a myslením.


Zoberme to pekne poporiadku.


Telo na tretiu


Prvé telo - Anamaya kosha

V hindiuzme sa hovorí o tzv. "Doktríne tiel". Podľa tejto teórie je človek "zložený" z troch tiel (sariras) - Karana sarira (kauzálne teda hmotné telo), sukshma sarira (myse, teda myšlienky a emócie a životné energie) a sthula sarira (celkové alebo plné telo).


Teraz matika. Tieto 3 telá (sarira) majú dokopy 5 vrstiev - kóše, ktoré sú vyobrazené na obrázku vľavo.

Prvé telo (kauzálne) má 1 vrstvu - naše fyzické telo (anamaya kosha). Sú to naše orgány, kosti, svalové tkanivá a pokožka. Anna znamená „jedlo“ alebo „fyzická hmota“ a maya znamená „vyrobené z“. Poznáš - si to čo ješ! Toto vôbec neoponuje našemu uvažovaniu - nikto nepochybuje, že má svoje telo. Čo už trošku oponuje našej kultúre je úprimne žitie frázy "si to čo ješ". Keby sme týmto žili naozaj všetci, asi by sme boli trochu obozretnejší, čo vložíme do úst. To sa o nás často tvrdiť nedá.


Fyzické telo je to, ktoré vnímame zmyslami, dotýkame sa ho. Starostlivosť o fyzické telo v koncepte jogy je jasné v rámci stravy a starostlivosti o telo, jeho čistotu a funkčnosť v rámci cvičenia asán.

Tu môže Tvoja jogova prax skončiť - môžeš cvičiť jogu v kontexte fyziologických cvičení a ničomu inému už nemusíš venovať pozornosť. Jogové cvičenie Ti síce môže umožniť pohľad do vnútra, ale ak ho odmietneš, lebo ho nechces, nič sa nedeje, proste si zober uterák, podložku a poď sa zapotiť k asánam a schrupnúť si na meditáciach.


Ak si ateista, k tým ďalším bodom ani nemusíš ísť. Tie ďalšie "telá" totiž uznávajú len tí, ktorí veria, že sme viac ako len hmota. Tu patria všetci ľudia, ktorí vyznávajú akékoľvek náboženstvo (takže aj kresťania).Druhé telo - Sukshuma kosha


Druhé telo je naše jemnohmotné (subtle) telo a má 3 vrstvy - energetické telo (pranamaya kosha) ktoré je tvorené pranou popísanou nižšie, emócie a myseľ (manomaya kosha) a vstvu intelektu (vijnanamaya kosha). S týmito vrstvami pracujeme na každej lekcii funkčnej jogy. S emóciami a myšlienkami vedome - snažíme sa všímať si ich, vnímať a spoznávať. S energiou nedokážem priamo pracovať a ešte ma nikto nepresvedčil, že by sa to vôbec dalo. Na energiu verím - ako by som nemohla? Poprieť existenciu energie je poprieť zákony fyziky. Verím tomu, že človek skutočné má v sebe tok istej energie, ktorá je ovplyvňovaná tým čo zjeme, tým ako sa cítime, tým ako myslíme, tým aké máme spomienky, akých máme okolo seba ľudí a tak ďalej, faktorov je veľmi veľa. Tie extrémne farebné obrázky, ako vraj vyzerá energia, ako prúdi v kruhoch ma ale celkom desia priznám sa. Spolieham sa skôr na vlastné predstavy. Áno. je to jeden krásny pulzujúci mechanizmus - ľudia, zvieratá, všetko živé, všetko, do čoho/koho bol vdýchnutý život.


Jogové vysvetlenie energie je takéto. Prana je životná, vitálna energia, ktorú potrebujeme na naše fungovania a zdravie. Prána existuje mimo tela a predstavuje prepojenie medzi fyzickým a jemnohmotným telom. Keďže je to životná energia, existuje vo všetkom - živom aj neživom (ale nie vytvorenom človekom), takže jedným slovom v prírodnom a to od najmenších častí ako sú bunky či anorganické častice až po makroprvky ako sú planéty a vlastne celý vesmír. Tu niekde vznikla myšlienka napájania sa na vesmír vdýchnutím prány. Človek sa hádam aj trochu naľaká (obzvlášť kresťan), keď má dýchať pránu a napájať sa na vesmír, resp. čistú kozmickú energiu. Tento obraz má ale len prelomiť našu ilúziu o tom, že človek je nadradený, že je niečo viac ako ostatné prvy prírody. Prana prúdi jednoducho vo všetko a kľudne si ju predstavte aj ako dnamickú či statickú energiu vo fyzike.

Takže - dve vysvetlenie toho istého konceptu.


Podľa jogy existuje viac ako 72 000 kanálov jemnohmotného tela. Prana do tela vstupuje nosovými dierkami (áno, bavíme sa o dýchaní, o vzduchu, i keď niektorými je tento koncept odmietaný) prostrednictvom 3 hlavných kanálov, nádí - ľavá nosová dierka ida (mesačná energia), pravá nosová dierka pingala (slnečná energia) a centrálna časť tela - sushumna.

Tieto kanály majú aj biologický podklad a to je adaptácia tejto teórie na našu kultúru - energie vdýchnuté vyššie spomenutými kanálmi sa totižto spájajú v epifýze a hypofýze, ktoré (fakt nenápadne) ovládajú autonómny nervový systém. Sushumna je najdôležitejším kanálom a prechádza po dĺžke miechy, kde sa nachádzajú aj čakry, vstupné brány jemnohmotného tela. Takže hypofýza, epifýza a miecha, spolu s mozgom centrálna nervová sústava. Veď ale toto sa NEDÁ poprieť. To je biológia.Prana je teda životná energia, ktorú potrebujeme dostať do nášho tela - fyzického aj jemnohmotného. Len na zamyslenie - čo má robiť žena pri pôrode, aby sa upokojila? Čo má robiť človek v strese, aby sa upokojil? Dýchať. Má len ... dýchať.


Tretie telo - Sthula kosha


Tretie telo má 1 vrstvu - vrstvu blaženosti (anandamaya kosha). Pod týmito vrstvami leží náš Atman, naša Duša alebo akokoľvek si to pomenujete. Pre mňa je to samozrejme Duša :-).


Čakry


Keď hovoríme o čakrách, máme na mysli rôzne vstupné brány jemnohmotného, nie fyzického tela. Otvorením čakier človek zabezpečí prúdenie energie, ktoré nie je ničím blokované. Pokiaľ dôjde k blokácii čakier (blokácie sú najjednoduchšie definované ako strach, vina, hanba, smútok, lži a sebaklan, ilúzia a lipnutie na hmotnom), energia nemôže voľne prúdiť telom a vznikajú rôzne fyzické či psychické problémy.

Čakry sa neustále otvárajú a zatvárajú - je to súčasťou ich povahy, všetko plynie, všetko sa mení. Ak človek zažije niečo negatívne, jedna alebo aj viac čakier sa pravdepodobne zavrie, zablokujú sa a tie okolo časom "zhyperaktívnia". Keď sme si týchto procesov vedomí a spozorujeme symptómy blokácie (niektoré vypísané nižšie) uvoľníme ich a čakry sa znova otvoria. Čakry sa môžu upchať dlhotrvajúcimi negatívnymi stavmi mysle alebo tela, negatívnymi myšlienkovými vzormi, negatívnymi emóciami, toxínmi atď.

V joge sa na otváranie čakier používajú farby, kamene, vizualizácia, mantry, mudry, jogové pozície, strava, afirmácie, špecifické aktivity v prírode atď.


Dobre. A teraz poďme mať trochu otvorenú myseľ. Isto ste sa stretli s pojmom "psychosomatické ochorenia" spojenie týchto dvoch slov do jednej frázy jasne poukazuje na to, že myšlienku spojenia psychiky s telom sme už kultúrne prijali. Vieme to. Vnímajme charakter ochorení ľudí okolo a pokúsme sa to pochopiť aj trochu inak. Takto som sa pozrela aj na svoj dookola sa vracajúci reflux - konkrétne extraezofageálny reflux, ktorž sa prejavuje najmä v oblasti hlasiviek, dýchania atď. Podľa jogovej teórie môžem mať blokovanú srdcovú čakru a hyperaktívnu krčnú a solar plexus. Keby ste ma poznali, vedeli by ste, ako neskutočne to na mňa sedí. Až sa toho desím! Poznám ľudí, ktorí žijú v sebaobetovacom móde a ich obličky sú preťažované. Ľudia s ekzémamy, ktorí sa necítia bezpečne. Mohla by som pokračovať.

Ďalej - podľa tejto teórie každej čakre prislúcha nejaká žľaza s vnútorným vylučovaním. Najviac ma mrzí detská žľaza (vekom zaniká) ktorá prislúcha srdcovej čakre. Ono totižto to by vysvetľovalio, prečo sme k sebe tak často nepríjemní, a taktiež to, prečo je pocite lásky vždy predchádza akt.

Je to opäť ten istý koncept vysvetlovaný dvoma spôsobmi.

Treba si uvedomiť ako neskutočne stará joga vlastne je. Tí, čo sa jej venujú majú dlhoročné pozorovania našich predkov, ktoré siaha až do dnes - až do oblastí epigenetiky. Chcem len povedať, že ich poznatky sú užitočné a môžu nám pomôcť, môžu nás aspoň naviesť. Ľudia ako ja nemusia myslieť len na Helicid, môžeme sa zamyslieť aj nad tým, ako naše prežívanie ovplyvňuje naše telo. To je všetko.


Koreňová čakra


Prvá čakra je čakra zeme a je umiestnená na kostrči. Spomedzi žliaz s vnútorným vylučovaním jej pripadá kôra nadobličiek, ktorá vylučuje adrenalín.

Muladhara pracuje s bazálnym prežitím, stabilitou, uzemnením a identitou a je blokovaná strachom. Na jej otvorenie je potrebné sa im vzdať, odovzdať sa svetu, dôverovať mu a zároveň prijať jeho neistotu.


Symptómy blokovanej koreňovaj čakry:

 • artritída

 • zápcha

 • problémy s močovým mechúrom alebo hrubým črevom

 • pocity neistoty ohľadom financií alebo našich základných potrieb

 • spoluzávislosť

 • celkový nepokoj, neschopnosť sa uzemniť

 • pocit opustenosti (abandonment issues)


Erikson definoval fázy psychosociálneho vývinu podľa kríz, ktoré prichádzajú v určitom veku človeka.

Medzi narodením a prvým rokom je prvá kríza medzi základnou dôverou a nedôverou. Ak touto krízou človek prejde dobre, nadobudne dôveru v život, ľudí a celkovo budúcnosť. Ak ňou prejde zle, upodozrieva všetkých a všetko a celkovo nedôveruje životu.

Človek s blokovanou koreňovou čakrou má strach, je neuzemnený, má pocit, že tu nemá právo byť ... mne sa to celkom prekrýva s Eriksonovou krízou. Vám?Sakrálna čakra


Druhá čakra je čakra vody a je umiestnená pod pupkom. Spomedzi žliaz s vnútorným vylučovaním jej pripadájú pohlavné orgány, ktorá vylučujú pohlavné hormóny (estrogén, testosterón).

Svadisthana pracuje s potešením, sexualitou a kreativitou a je blokovaná vinou. Na jej otvorenie je potrebné si odpustiť si.


Symptómy blokovanej sakrálnej čakry:

 • infekcie močových ciest

 • bolesti dolnej časti chrbta

 • impotencia

 • depresia

 • nízke sebavedomie

 • celková neistota

 • žiarlivosť

Podľa Eriksona okolo druhého roka dochádza ku krzíe medzi autonómiou a hanbou, pochybnosťou. Dobrým výsledkom je pocit kontroly nad samým sebou, negatívnym výsledkom je pocit hanby a menejcennosti.Solar plexus


Tretia čakra je čakra ohňa a je umiestnená v oblasti žalúdka, pod mečovitým výbežkom. Spomedzi žliaz s vnútorným vylučovaním jej pripadá pankreas, ktorý vylučuje inzulín.

Manipura pracuje s vôľou a životnou energiou, sebavedomím či motiváciou a je blokovaná hanbou. Na jej otvorenie je potrebné prijať sa aj so svojimi sklamaniami a chybami.


Symptómy blokovanej čakry solar plexu:

 • vredy

 • pálenie záhy

 • poruchy prijmu potravy

 • poruchy trávenia

 • nízke sebavedomie

 • neschopnosť si stanoviť alebo udržať hranice

 • spoluzávislosť

 • nedostatok sebakontroly

 • depresia alebo úzkosť

 • rôzne formy závislosti

Medzi tretím a piatym rokom je tu podľa Eriksona ďalšia kríza medzi iniciatívou a vinou. Pozitívnym výsledkom je schopnosť riadiť svoj život, byť aktívnym a iniciatívnym, robiť to čo chceme my (nie to čo od nás schcú druhí). Negatívnym výsledkom je je pocit menejcennosti a neschopnosti byť samým sebou.

Okolo šiesteho roku začína ďalšia kríza a trvá celú pubertu. Je to kríza medzi kompetenciou a menejcennosťou. Pozitívnym výsledkom je schopnosť sa naučiť ako veci fungujú, rozumieť a organizovať. Negatívom je absolútna deorganizácia (seba sa).

V období adolesccencie je definovaná krízu medzi identitou a zmätkom. Pozitívnym výsledkom je schopnosť vidieť samého seba ako samostatnú fungujúcu osobu - negatívnym výsledkom je zmätok v tom, kým vlastne človek je.

... ak toto nesedí so solar plexom, tak ja už fakt neviem.Srdcová čakra


Štvrtá čakra je čakra vzduchu a je umiestnená presne v oblasti srdca. Spomedzi žliaz s vnútorným vylučovaním jej pripadá detská žľaza (týmus), ktorý vekom zaniká.

Anahata pracuje s láskou a súcitom a je blokovaná smútkom, zármutkom či stratou. Na jej otvorenie je potrebné prijať svoju bolesť, vyplakať ju alebo ju inak nechať odísť.


Symptómy blokovanej srdcovej čakry:

 • všeobecné srdcové problémy

 • astma

 • problémy s hmotnosťou

 • osamelosť

 • hanblivosť a sociálna úzkosť

 • prílišná kritickosť voči sebe aj ostatným

 • neschopnosť dávať a/alebo prijímať

 • upodozrievanie najmä v priateľstvách a romantických vzťahoch

V ranej dospelosti je definovaná ďalšia kríza - záhadne ... hádajte - medzi intimitou a izoláciou. Správne. Pozitívny outcome je schopnosť milovať a naviazať sa na druhých, negatívny neschopnosť navizať zdravé citové vzťahy.


Krčná čakra


Piata čakra je čakra éteru a je umiestnená presne v oblasti krku. Spomedzi žliaz s vnútorným vylučovaním jej pripadá štítna šľaza, ktorá produkuje najmä tyroxín.

Visuddha pracuje s pravdou a komunikáciou je blokovaná lžou, resp. sebaklamom. Na jej otvorenie je potrebné prijať pravdu, napríklad aj o nás - prijať našu ľudskú podstatu so všetkými potrebami, ktoré s ňou prichádzajú.


Symptómy blokovanej krčnej čakry:

 • problémy s hlasom a hrdlom

 • problémy so všetkým okolo tejto oblasti (zuby, ďasná a celá ústna dutina)

 • jednostranné dominujúce rozhovory

 • šírenie klebiet

 • impulzívne rozprávanie bez premýšľania

 • poruchy komunikácie

... kríza podľa Eriksona je popísaná pri ďalšej čakre.Čakra tretieho oka


Šiesta čakra je čakra svetla a je umiestnená presne v oblasti medzi obočím. Spomedzi žliaz s vnútorným vylučovaním jej pripadá hypofýza, ktorá produkuje rastový hormón, prolaktín (vyvoláva u ženy na konci gravidity rozvoj buniek mliečnej žľazy a vylučovanie mlieka), adrenokortikotropný hormón (riadi činnosť kôry nadobličiek), tyreotropný hormón (riadi činnosť štítnej žľazy), folikulostimulačný a luteinizačný hormón (riadia funkciu vaječníkov a semenníkov), antidiuretický hormón (riadi hospodárenie s vodou) a oxytocín (podnecuje sťahy svalov maternice)

Ajna pracuje s vhľadom, intuíciou a predstavivosťou a je blokovaná ilúziou. Na jej otvorenie je potrebné objaviť niektoré veľké pravdy, ako napríklad fakt, že všetko živé je prepojené.


Symptómy blokovanej čakry tretieho oka:

 • bolesti hlavy

 • problémy so zrakom

 • problémy s koncentráciou (ale syndróm známy ako ADHD skôr pripadá koreňovej čakre)

 • problémy so sluchom

 • problémy s vypočutím aj iného názoru (ľudia, ktorí „všetko vedia“)

 • slabá intuícia

 • paranoja

 • bludy

 • depresia

 • úzkosti

Kríza v strednom veku (áno kríza stredného veku) je medzi generativitou a stagnáciou. Ak uspejú, získavajú cnosť starostlivosti. V opačnom prípade sa môže stať, že ľudia sú pohltení samým sebou, nezaujímajú sa o iných alebo sa vracajú späť k predošlým Eriksonovým štádiám. Platí, že výsledky jednotlivých kríz sa ovplyvňujú. Podobne ako čakry. Ak sme dopadli nie veľmi dobre v jednej kríze, môže do mať vplyv na tie ďalšie.Korunná čakra


Siedma čakra je čakra vibrácii a je umiestnená na úplnom vrchu hlavy. Spomedzi žliaz s vnútorným vylučovaním jej pripadá epifýza, ktorá produkuje najmä melatonín.

Sahasrara pracuje s čistou kozmickou energiou (nezľakni sa tohto pojmu), vedomím a inteligenciou (ale nie to, ktorá sa dá testovať IQ testami) a je blokovaná lipnutím na čomkoľvek hmotnom, na čomkoľvek, čo nás priväzuje k tomuto svetu. Na jej otvorenie sa potrebujeme vzdať týchto vecí (aj keby to mal byť napr. náš partner).


Symptómy blokovanej korunnej čakry:

 • úzkoprsosť a rigidita

 • skepsa

 • tvrdohlavosť

 • izolácia a osamelosť

 • rôzne neurologické poruchy

 • opakujúce sa bolesti hlavy, migrény

 • schizofrénia a bludné poruchy

 • nespavosť

 • depresia

Posledná kríza je medzi integritou a zúfalstom. Pokročilý vek je typický spomalením produktivity ľudí. Cieľom osobnostného vývinu v tomto štádiu je dospieť k istote a zmysluplnosti toho, ako človek svoj život prežil. K pocitu osobnej integrity môže dospieť len taký človek, ktorý bol strojcom svojho správania a myšlienok, staral sa o svojich blízkych, prijímal životné prehry i výhry. Nedostatok integrity sa prejavuje strachom z konca a zúfalstvom. Ľudia, ktorí podľa Eriksona prekonajú úspešne posledné štádiu psychosociálneho vývinu osobnosti, si odnášajú cnosť múdrosti.

Súhrn a záverečné slovko


Filozofia jogy hovorí o existencii 3 tiel - fyzickom, jemnohmotnom a Duši ako o samostatnom "tele". Fyzické telo je jasné, jemnohmotné telo predstavuje naše energie, našu myseľ, emócie a potom je tu naša Duša ako tretie telo.

Naše energie sú tvorené pránou, životnou energiou, ktorú dostávame do tela technikami pranajámy - dychovými technikami. Do nášho tela prúdi rôznymi kanálmi, ale 3 najhlavnejšie sú ida (ľavá nosová dierka), pingala (pravá nosová dierka) a šušumna (miecha, miechový kanál). Biologicky je to miecha, hypofýza a epifýza. Šušumna (miecha) je hlavný kanál, v rámci ktorého je aj 7 hlavný brán medzi hmotným a jemnohmotným telom - čakier. Čakry sa neustále otvárajú a zatvárajú vplyvom nášho života a zážitkov. Na normálne fungovanie nášho organizmu je potrebné čakry vždy otvoriť, keď sa zablokujú, aby mohlo naše telo aj psychika fungovať vitálne.


Nemusíš veriť všetkému, čo si tu prečítal. K týmto témam napíšem ešte veľa článkov, pretože veľa ešte nebolo spomenutého. V obdobných článkoch, ktoré budú začínať slovom Energie, budem odkazovať na tento článok, keďže je úplným základom k tejto téme.


Na hodinách Funkčnej jogy vedome pracujeme s hmotným telom a s našou psychikou (emócie a myseľ), ktoré sú podľa týchto teórii súčasťouť jemnohmotného tela. Myslím, že prácou s týmito troma dokážeme následne nepriamo pracovať so svojimi energiami. Ak tomu teda veríme :-).


Použitá literatúra


http://thereikisoul.com/chakra/

https://with-omraam.com/blog/nourishing-our-subtle-bodies-final-part-33/

https://yogainternational.com/article/view/the-5-prana-vayus-chart

https://savy-international.com/yoga-education/yoga-teacher-training/koshas/

https://www.yogapedia.com/definition/7968/sukshma-sharira

https://www.doyou.com/understanding-the-koshas-the-5-layers-of-self/

https://www.yogapedia.com/definition/4964/chakra

https://www.chakras.info/sacral-chakra-blockage/

https://biopedia.sk/clovek/hormonalna-sustava

https://eduworld.sk/cd/zanet-kollarova/2887/eriksonovych-osem-stadii-zivota-to-ako-sa-v-kazdom-stadiu-popasujeme-s-ulohami-ovplyvni-nasu-osobnost-v-buducnosti