Energie I. Čakry. Ča čo?!

Aktualizováno: před 3 dny


Neviem ako Ty, ale ja som bývala alergická na slovo "energia". Akonáhle mi nekto povedal toto slovo, predstavila som si ľudí fanaticky objímajúcich stromy, hystericky plačúcich v snahe uvoľniť svoje potlačené emócie, ezoterikov, new age, Tajomstvo, lesné víly a ďalšie záležitosti, s ktorými som nechcela mať absolútne nič spoločné.

Časom mi ale došlo, že odmietanie konceptu energie ako takého je odmietanie základných fyzikálnych zákonov. Došlo mi, že to chce len iné podanie a pojem "energia" sa môže zmeniť na najlepšieho priateľa fyzického tela, ktorého existenciu poprieť nemôžeme.


Pojem čakra môže byť rovnako nepríjemný ako pojem energia. Hlavne pre našu kultúru a kresťanov. Pokúsim sa teda ozrejmiť, prečo nie je potrebné sa týchto pojmov obávať a ako hlboko máme vlastne takéto teórie obsiahnuté v našej kultúre a v našich západných vedách aj my. Najskôr napíšem niečo o čakrách tak, ako sú vysvetľované východom. Potom sa budem opierať o Eriksonovu vývinovú teóriu a pokúsim sa čakry aplikovať na túto nami prijatú teóriu.
Čakry podľa východu


Keď hovoríme o čakrách vo východnom slovazmysle, máme na mysli rôzne vstupné brány jemnohmotného, nie fyzického tela. Jemnohmotné telo predstavuje našu energiu, naše emócie a myšlienky a nakoniec aj naše Vedomie. Iným slovom - psychika. Otvorením čakier človek zabezpečí prúdenie energie, ktoré nie je ničím blokované. Pokiaľ dôjde k blokácii čakier - napríklad strach, vina, hanba, smútok, lži a sebaklan, ilúzia a lipnutie na hmotnom - energia nemôže voľne prúdiť telom a vznikajú rôzne fyzické či psychické problémy.

Čakry sa neustále otvárajú a zatvárajú - je to súčasťou ich povahy, všetko plynie, všetko sa mení. Ak človek zažije niečo negatívne, jedna alebo aj viac čakier sa pravdepodobne zavrie, zablokujú sa a tie okolo časom "zhyperaktívnia". Keď sme si týchto procesov vedomí a spozorujeme symptómy blokácie (niektoré vypísané nižšie) uvoľníme ich a čakry sa znova otvoria. Čakry sa môžu upchať dlhotrvajúcimi negatívnymi stavmi mysle alebo tela, negatívnymi myšlienkovými vzormi, negatívnymi emóciami, toxínmi atď.


V joge sa na otváranie čakier používajú farby, kamene, vizualizácia, mantry, mudry, jogové pozície, strava, afirmácie, špecifické aktivity v prírode atď.


Čakry podľa západu


Dobre. A teraz poďme mať trochu otvorenú myseľ. Isto ste sa stretli s pojmom "psychosomatické ochorenia" spojenie týchto dvoch slov do jednej frázy jasne poukazuje na to, že myšlienku spojenia psychiky s telom sme už kultúrne prijali. Vieme to. Vnímajme charakter ochorení ľudí okolo a pokúsme sa to pochopiť aj trochu inak. Osobne poznám ľudí, ktorí žijú v sebaobetovacom móde a ich obličky sú preťažované. Ľudia s ekzémami, ktorí sa necítia bezpečne. Arogantní a manipulatívni ľudia ktorí nevedia kedy dosť s refluxom. Mohla by som pokračovať.

Ďalej - podľa tejto teórie každej čakre prislúcha nejaká žľaza s vnútorným vylučovaním. Najviac ma mrzí detská žľaza (vekom zaniká) ktorá prislúcha srdcovej čakre. Ono totižto to by vysvetľovalio, prečo sme k sebe tak často nepríjemní, a taktiež to, prečo pocitu lásky vždy predchádza akt.

Je to opäť ten istý koncept vysvetlovaný dvoma spôsobmi.

Treba si uvedomiť ako neskutočne stará joga vlastne je. Tí, čo sa jej venujú majú dlhoročné pozorovania našich predkov, ktoré siaha až do dnes - až do oblastí epigenetiky. Chcem len povedať, že ich poznatky sú užitočné a môžu nám pomôcť, môžu nás aspoň naviesť.


Čakry a Eriksonova vývinová psychológiaKoreňová čakra

Prvá čakra je čakra zeme a je umiestnená na kostrči. Spomedzi žliaz s vnútorným vylučovaním jej pripadá kôra nadobličiek, ktorá vylučuje adrenalín.

Muladhara pracuje s bazálnym prežitím, stabilitou, uzemnením a identitou a je blokovaná strachom. Na jej otvorenie je potrebné sa im vzdať, odovzdať sa svetu, dôverovať mu a zároveň prijať jeho neistotu.


Symptómy blokovanej koreňovaj čakry:

 • artritída

 • zápcha

 • problémy s močovým mechúrom alebo hrubým črevom

 • pocity neistoty ohľadom financií alebo našich základných potrieb

 • spoluzávislosť

 • celkový nepokoj, neschopnosť sa uzemniť

 • pocit opustenosti (abandonment issues)


Erikson definoval fázy psychosociálneho vývinu podľa kríz, ktoré prichádzajú v určitom veku človeka. Medzi narodením a prvým rokom je prvá kríza medzi základnou dôverou a nedôverou. Ak touto krízou človek prejde dobre, nadobudne dôveru v život, ľudí a celkovo budúcnosť. Ak ňou prejde zle, upodozrieva všetkých a všetko a celkovo nedôveruje životu.

Človek s blokovanou koreňovou čakrou má strach, je neuzemnený, má pocit, že tu nemá právo byť. To je dosť podobné.Sakrálna čakra

Druhá čakra je čakra vody a je umiestnená pod pupkom. Spomedzi žliaz s vnútorným vylučovaním jej pripadájú pohlavné orgány, ktorá vylučujú pohlavné hormóny (estrogén, testosterón). Svadisthana pracuje s potešením, sexualitou a kreativitou a je blokovaná vinou. Na jej otvorenie je potrebné si odpustiť.


Symptómy blokovanej sakrálnej čakry:

 • infekcie močových ciest

 • bolesti dolnej časti chrbta

 • impotencia

 • depresia

 • nízke sebavedomie

 • celková neistota

 • žiarlivosť

Podľa Eriksona okolo druhého roka dochádza ku krzíe medzi autonómiou a hanbou, pochybnosťou. Dobrým výsledkom je pocit kontroly nad samým sebou, negatívnym výsledkom je pocit hanby a menejcennosti.Solar plexus

Tretia čakra je čakra ohňa a je umiestnená v oblasti žalúdka, pod mečovitým výbežkom. Spomedzi žliaz s vnútorným vylučovaním jej pripadá pankreas, ktorý vylučuje inzulín. Manipura pracuje s vôľou a životnou energiou, sebavedomím či motiváciou a je blokovaná hanbou. Na jej otvorenie je potrebné prijať sa aj so svojimi sklamaniami a chybami.


Symptómy blokovanej čakry solar plexu:

 • vredy

 • pálenie záhy

 • poruchy prijmu potravy

 • poruchy trávenia

 • nízke sebavedomie

 • neschopnosť si stanoviť alebo udržať hranice

 • spoluzávislosť

 • nedostatok sebakontroly

 • depresia alebo úzkosť

 • rôzne formy závislosti

Medzi tretím a piatym rokom je tu podľa Eriksona ďalšia kríza medzi iniciatívou a vinou. Pozitívnym výsledkom je schopnosť riadiť svoj život, byť aktívnym a iniciatívnym, robiť to čo chceme my (nie to čo od nás schcú druhí). Negatívnym výsledkom je je pocit menejcennosti a neschopnosti byť samým sebou.

Okolo šiesteho roku začína ďalšia kríza a trvá celú pubertu. Je to kríza medzi kompetenciou a menejcennosťou. Pozitívnym výsledkom je schopnosť sa naučiť ako veci fungujú, rozumieť a organizovať. Negatívom je absolútna deorganizácia (seba sa).

V období adolesccencie je definovaná krízu medzi identitou a zmätkom. Pozitívnym výsledkom je schopnosť vidieť samého seba ako samostatnú fungujúcu osobu - negatívnym výsledkom je zmätok v tom, kým vlastne človek je.

... ak toto nesedí so solar plexom, tak ja už fakt neviem.Srdcová čakra

Štvrtá čakra je čakra vzduchu a je umiestnená presne v oblasti srdca. Spomedzi žliaz s vnútorným vylučovaním jej pripadá detská žľaza (týmus), ktorý vekom zaniká. Anahata pracuje s láskou a súcitom a je blokovaná smútkom, zármutkom či stratou. Na jej otvorenie je potrebné prijať svoju bolesť, vyplakať ju alebo ju inak nechať odísť.


Symptómy blokovanej srdcovej čakry:

 • všeobecné srdcové problémy

 • astma

 • problémy s hmotnosťou

 • osamelosť

 • hanblivosť a sociálna úzkosť

 • prílišná kritickosť voči sebe aj ostatným

 • neschopnosť dávať a/alebo prijímať

 • upodozrievanie najmä v priateľstvách a romantických vzťahoch

V ranej dospelosti je definovaná ďalšia kríza - záhadne ... hádajte - medzi intimitou a izoláciou. Správne. Pozitívny outcome je schopnosť milovať a naviazať sa na druhých, negatívny neschopnosť navizať zdravé citové vzťahy.


Krčná čakra

Piata čakra je čakra éteru a je umiestnená presne v oblasti krku. Spomedzi žliaz s vnútorným vylučovaním jej pripadá štítna šľaza, ktorá produkuje najmä tyroxín. Visuddha pracuje s pravdou a komunikáciou je blokovaná lžou, resp. sebaklamom. Na jej otvorenie je potrebné prijať pravdu, napríklad aj o nás - prijať našu ľudskú podstatu so všetkými potrebami, ktoré s ňou prichádzajú.


Symptómy blokovanej krčnej čakry:

 • problémy s hlasom a hrdlom

 • problémy so všetkým okolo tejto oblasti (zuby, ďasná a celá ústna dutina)

 • jednostranné dominujúce rozhovory

 • šírenie klebiet

 • impulzívne rozprávanie bez premýšľania

 • poruchy komunikácie

... kríza podľa Eriksona je popísaná pri ďalšej čakre.Čakra tretieho oka

Šiesta čakra je čakra svetla a je umiestnená presne v oblasti medzi obočím. Spomedzi žliaz s vnútorným vylučovaním jej pripadá hypofýza, ktorá produkuje rastový hormón, prolaktín (vyvoláva u ženy na konci gravidity rozvoj buniek mliečnej žľazy a vylučovanie mlieka), adrenokortikotropný hormón (riadi činnosť kôry nadobličiek), tyreotropný hormón (riadi činnosť štítnej žľazy), folikulostimulačný a luteinizačný hormón (riadia funkciu vaječníkov a semenníkov), antidiuretický hormón (riadi hospodárenie s vodou) a oxytocín (podnecuje sťahy svalov maternice). Ajna pracuje s vhľadom, intuíciou a predstavivosťou a je blokovaná ilúziou. Na jej otvorenie je potrebné objaviť niektoré veľké pravdy, ako napríklad fakt, že všetko živé je prepojené.


Symptómy blokovanej čakry tretieho oka:

 • bolesti hlavy

 • problémy so zrakom

 • problémy s koncentráciou (ale syndróm známy ako ADHD skôr pripadá koreňovej čakre)

 • problémy so sluchom

 • problémy s vypočutím aj iného názoru (ľudia, ktorí „všetko vedia“)

 • slabá intuícia

 • paranoja

 • bludy

 • depresia

 • úzkosti

Kríza v strednom veku (áno kríza stredného veku) je medzi generativitou a stagnáciou. Ak uspejú, získavajú cnosť starostlivosti. V opačnom prípade sa môže stať, že ľudia sú pohltení samým sebou, nezaujímajú sa o iných alebo sa vracajú späť k predošlým Eriksonovým štádiám. Platí, že výsledky jednotlivých kríz sa ovplyvňujú. Podobne ako čakry. Ak sme dopadli nie veľmi dobre v jednej kríze, môže do mať vplyv na tie ďalšie.Korunná čakra

Siedma čakra je čakra vibrácii a je umiestnená na úplnom vrchu hlavy. Spomedzi žliaz s vnútorným vylučovaním jej pripadá epifýza, ktorá produkuje najmä melatonín. Sahasrara pracuje s čistou kozmickou energiou (nezľakni sa tohto pojmu), vedomím a inteligenciou (ale nie to, ktorá sa dá testovať IQ testami) a je blokovaná lipnutím na čomkoľvek hmotnom, na čomkoľvek, čo nás priväzuje k tomuto svetu. Na jej otvorenie sa potrebujeme vzdať týchto vecí (aj keby to mal byť napr. náš partner).


Symptómy blokovanej korunnej čakry:

 • úzkoprsosť a rigidita

 • skepsa

 • tvrdohlavosť

 • izolácia a osamelosť

 • rôzne neurologické poruchy

 • opakujúce sa bolesti hlavy, migrény

 • schizofrénia a bludné poruchy

 • nespavosť

 • depresia

Posledná kríza je medzi integritou a zúfalstom. Pokročilý vek je typický spomalením produktivity ľudí. Cieľom osobnostného vývinu v tomto štádiu je dospieť k istote a zmysluplnosti toho, ako človek svoj život prežil. K pocitu osobnej integrity môže dospieť len taký človek, ktorý bol strojcom svojho správania a myšlienok, staral sa o svojich blízkych, prijímal životné prehry i výhry. Nedostatok integrity sa prejavuje strachom z konca a zúfalstvom. Ľudia, ktorí podľa Eriksona prekonajú úspešne posledné štádiu psychosociálneho vývinu osobnosti, si odnášajú cnosť múdrosti.Použitá literatúra


http://thereikisoul.com/chakra/

https://with-omraam.com/blog/nourishing-our-subtle-bodies-final-part-33/

https://yogainternational.com/article/view/the-5-prana-vayus-chart

https://savy-international.com/yoga-education/yoga-teacher-training/koshas/

https://www.yogapedia.com/definition/7968/sukshma-sharira

https://www.doyou.com/understanding-the-koshas-the-5-layers-of-self/

https://www.yogapedia.com/definition/4964/chakra

https://www.chakras.info/sacral-chakra-blockage/

https://biopedia.sk/clovek/hormonalna-sustava

https://eduworld.sk/cd/zanet-kollarova/2887/eriksonovych-osem-stadii-zivota-to-ako-sa-v-kazdom-stadiu-popasujeme-s-ulohami-ovplyvni-nasu-osobnost-v-buducnosti

76 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše