Green Goodness

Čauko, namaskaram. Volám sa Ivana.

       Učiteľkou jogy som od roku 2018 — len pre moju “extrémne dlhú učiteľskú prax” sa pred vás ale rozhodne nepostavím. Taktiež som klinickým logopédom na plný úväzok — pracujem s dospelými ľuďmi na neurologickej klinike vo vojenskej nemocnici v Ružomberku. V tejto práci sa rýchlo stretnete so smrťou v priamom prenose a vidíte ľudí v ich najzákladnejšej podobe. Stretnete sa tu so širokou škálou emócii, s príbehmi ľudí, ktorých si stihnete obľúbiť a potom ich strácate skôr ako ľudia, nie odborníci. Pozeráte do očí ľuďom, ktorí nedokážu vyjadriť svoje základné potreby a často z kultúrnych či akýchkoľvek iných dôvodov nemajú odvahu nahlas verbalizovať svoj strach.

        Stretávate sa tu s frustráciou pacientov, ktorí majú problém sa z rôznych dôvodov zaradiť do života, zmena už u nich často nie je možná a nevedia ako akceptovať. Kvôli tomu, a ešte aj kvôli tomu, že som bola ja sama pred rokmi diagnostikovaná s generalizovanou úzkostnou poruchou (ako zlatý štandard dneška) sa mojim ústredným záujmom stal práve psychologický aspekt jogy. Niektoré ženy sa pomaly učia verejne hlásiť k problémom so sebaobrazom kvôli nadváhe — ja patrím medzi tie, ktoré potichu bojujú za normalizáciu emočných a mentálnych zážitkov, nakoľko tieto nedefinujú hodnotu, efektivitu, silu, potenciál ani budúcnosť človeka (obzvlášť ženy) ako si to žiaľ mnoho ľudí myslí. Totižto práve pre nedostatok "normalizácie" často diagnostikujeme miesto toho, aby sme akceptovali niekoho normu. Som rozhodne spirituálne založená, ale jogu so spiritualitou príliš nemiešam. Joga, ktorú si tvorím a učím — funkčná joga daily — je o fyziológii a psychológii, a verím, že aj o nepriamej práci s energiou, pričom taktiež verím, že toto všetko vytvára priestor na následné kladenie základných spirituálnych otázok.

         Počas lekcii sa snažím byť učiteľkou jogy, ktorá sa z odborných aj osobných dôvodov zaoberá možnosťami pozdvihnutia ľudského vedomia prostredníctvom jogy aspoň na takú úroveň, ktorá bude stačiť na spokojné spolunažívanie nás všetkých, a taktiež človekom, ktorý sa chce podobne ako mnoho ďalších dožiť zdravej a "pohyblivej" staroby.

2015 - Aromaterapia, kurz akreditovaný Medicina Alternativa Slovakia

2016 - Fytoterapia I., kurz akreditovaný Medicina Alternativa Slovakia

2018 - 60 hodinový akreditovaný kurz inštruktora Power jogy I. kvalifikačného stupňa

2019 - workshop hormonálnej jogovej terapie

2020 - 60 hodinový akreditovaný kurz inštruktora Gravid jogy a Kids jogy

2020 - 200 hodinový akreditovaný kurz inštruktora jogy RYT-200 (Registered Yoga Teacher), kurz akceptovaný na území Slovenska aj na celom svete, akreditovaný asociáciou Yoga Alliance

06/2020 - 05/2021

  • Facebook
  • Instagram