FUNKČNÁ JOGA

Čo sa týka samotného pojmu joga - neprikláňam sa k žiadnemu extrému.

  Nie je to pre mňa "holý strečing" čí fyzické cvičenie ale ani spôsob spojenia sa s Vyšším Ja. Keďže som potrebovala toto moje chápanie jogy nejako nazvať, vznikla funkčná joga. Učiteľkou jogy nie som na plný úväzok, takže mám príležitosť vyskúšať si moje vlastné rady do života aj na vlastnej koži, za čo som vďačná. Tu niekde som pochopila, ako je potrebné zostaviť lekciu u niekoho, kto si príde zacvičiť napríklad 1x za týždeň - ako je to vlastne u väčšiny.

Akvarel kartáč 9

Realizácia asán - samotná "joga na podložke" - je pre mňa fyzické, psychické a aj energetické cvičenie. Fyzický a psychologický aspekt je zrejmý. Množstvo asán (samozrejme realizovaných správne) nájdeme vo fyzioterapeutických cvičeniach, takže ich pozitívny efekt na zdravie nášho tela je nepopierateľný. Jeden z veľkých rozdielov medzi jogou a napríklad pilatesom vidím predovšetkým v následnosti cvikov - joga je jeden krásne previazaný súvislý tok cvičení, takže tu nenájdete žiadne "odrezané časti", ako napríklad presun z pozície tureckého sedu rovno do hory. Všetko má svoje predkroky a spolu to vyzerá ako taký pekný tanec. Dynamická časť power jogy ešte stále nie je moja šálka kávy, ale vinyása ... je nádherná. Psychologický efekt dosahujeme v rámci práce s emóciami, myšlienkami, ich uvedomovaním, mindfulnessom a meditáciou. Čo sa energie týka - ak človek chápe, že všetko hmotné na tomto svete vyžaruje nejakú energiu (čo potvrdzuje aj fyzika), tento aspekt sa nedá poprieť. Kombináciou správnej realizácie asán a správneho (stačí len uvedomeného) dýchania človek pomáha telu, aby každý jeho fyzický aspekt fungoval správne, no zároveň pracuje aj so svojou energiou. Energiu si predstavujem ako jemný dym, ktorý kopíruje tvar nášho tela - aj ho presahuje. Je jasné, že kvalita aj kvantita tohoto dymu sa mení - v niektorej časti je ho príliš, v niektorej zas málo, v niektorej je ho chronický nedostatok a v niektorej zas chronický prebytok. Faktory, ktoré na to vplývajú sú jedlo, ktoré prijímame, emócie, pod ktorých kontrolou sa ocitneme, zážitky, ktoré prežívame (alebo sme prežili) a podobne. Joga nám pomáha upravovať kvalitu tohto dymu - energie - a tiež jeho rozloženie. Verím tomu, že s energiou dokážeme pracovať Má to logiku. Nie? 

 

"Joga mimo podložky" - a teda osvojenie jogových princípov a ich aplikácia v živote je jeden z najväčších krokov, pre ktorý sa v živote môžete rozhodnúť. V týchto princípoch je množstvo múdrosti a pomáhajú nám žiť náš život v pohode a zároveň takýto pohodový život vytvárať aj v našom okolí. Tieto princípy nás učia narábať s myšlienkami, emóciami, učia nás používať našu inteligenciu v prospech samých seba a druhých. Nehovorím, že je jednoduché tieto princípy pochopiť a už vôbec nie je jednoduché ich aplikovať. Ale predsa cesta je cieľ a táto rozhodne stojí za zváženie.

Čo sa týka spirituality, mám k nej veľmi blízko, no musím sa priznať, že nie počas cvičenia jogy. Keď cvičím a aj keď učím jogu, nepoužívam frázy ako "nadýchnite sa prány" alebo "napojte sa na božskú energiu". Nepoužívam ich, pretože sama ich nežijem - preferujem obrazy prírody. Som si dostatočne vedomá daru, ktorého sa mi dostalo vo forme Života a najväčším obrazom zázraku je pre mňa príroda sama - rastliny aj živočíchy, takže aj samotný človek. Je to obrovský pulzujúci kolos, v rámci ktorého všetci a všetko zdieľame rovnakú podstatu - Život. Obrazy prírody, prirovnania z nej využívam aj počas cvičenia, no snažím sa ich využiť skôr ako psychologickú techniku, nie spôsob, ako sa priblížiť Bohu. Spiritualita je každého osobná cesta, na jej praktizovanie má každý svoj spôsob. Jogové princípy sú pevne zakotvené v súcite, službe druhým a vďačnosti, čo človeka bez debaty skôr či neskôr aspoň vystaví otázkam o Bohu - ak ho k nemu priamo neprivedú.

Funkčná joga teda nie je žiadny objav. Sú to postupne vyberané prvky z viacerých prúdov jogy - ashtanga, hatha, vinyasa, hormonálna joga - filozofie a vedeckých zistení na pôde psychológie, fyzioterapie a iných odvetviach medicíny.

Akvarel kartáč 9

       Prečo našej joge prischol pojem funkčná? Lebo odhliadnuc od všetkých tých individuálnych daností, schopností, telesných odlišností, negatív, pozitív, potrieb a preferencií, ktoré môže človek ako jednotlivec poňať sú tiež "veci", ktoré sú platné pre každého rovnako. Jednoducho sú funkčné.

        Na fyzickej úrovni by to mohlo obsiahnuť napríklad fakt, že bez pohybu si môžeme časom nazbierať a prevalí sa to vo forme nejakého ochorenia. Alebo že sústavne nesprávnym spôsobom vykonávaný nejaký pohyb nás môže priviesť k preťaženiu alebo zraneniu.

    Čo sa psychickej stránky týka, každý z nás vyrastal v nejakom prostredí, mal okolo seba nejakých ľudí a zažil si svoje. Keďže nikto nie je dokonalý, každý z nás si v sebe nesie nazvime to nesprávne presvedčenia. "Nesmiem byť smutný. Musím byť najlepší. Som hlúpy. Ľudia sú zlí. Na tom čo chcem nezáleží. Svet je nebezpečné miesto...

        Joga a jej princípy nám pomáhajú uvedomiť si tieto naše pochody a dať si šancu NEriadiť sa nimi. Vytvorí takú pomyslenú bariéru medzi presvedčením, myšlienkou alebo emóciou a samotným rozhodnutím. 

      Treba spomenúť pojem "functional yoga", čo je cvičenie vytvorené Paulom and Suzee Grilleyovými. Nejde o oficiálny štýl jogy, len princípy cvičenia, ktoré sa vo viacerých bodoch prelínajú s našou funkčnou jogou.

Yoga Mat and Straps